Stadion

Stadion FK ''Rudanka''
Naziv stadiona:''Plinara''


Slike:
Pogled sa tribina na centralni dio terena
Pogled sa tribina na desnu polovinu terena 

Pogled sa tribina na lijevu polovinu terena 

Tribine

Tribine

Tribine

Tribine

Teren
Teren

Teren

Tabla sa grbom FK ''Rudanke'' i tabla za rezultate

TribineGrb kod ulaza u prostorije kluba

Ulaz u prostorije kluba